Forside

GOD  SOMMER TIL ALLE I HJORTSHØJ OG OMEGN !

*

BORGERMØDET
Letbane-uden-kort--754-200
REFERAT AF BORGERMØDET OM LETBANEN
Borgermødet om Letbanen 2/6 er nu veloverstået. Vi var samlet en flok på omkring 60 personer på Skoletorvet. Det synes vi var et pænt fremmøde. For dem af jer der ikke deltog kommer her et lille uddrag med de væsentligste punker der er relevante for os i Hjortshøj. Generel information om Letbanen kan findes på hjemmesiden letbanen.dk, hvor der er masser af materiale at dykke ned i.
NYE TOG
De nye tog blev præsenteret. Der kommer 2 typer. Den der kommer til at køre i Hjortshøj er den store model Tango, som kører til Grenaa. I indre Aarhus kører den mindre ”sporvogn” Variobahn, som bl.a. også kører i Bergen. Togene produceres i Tyskland og Schweitz af firmaet Stadtler. Hele banen elektrificeres.
SAMME ANTAL AFGANGE
Vi får som udgangspunkt de samme antal afgange som i dag. Der arbejdes på at sætte ekstra tog ind i myldretiden. Kan det ikke lade sige gøre indsættes der længere tog, så der bliver plads til flere passagerer på de enkelte afgange. På længere sigt kan der komme kvarters-drift, men Midttrafik har regnet sig frem til, at det vil være tilstrækkeligt med halvtimes-drift. Økonomien er heller ikke til kvarters-drift for nuværende.Lystrup bliver et stort knudepunkt på Letbanen. Her kan vi skifte til linjen mod Skejby/Aarhus N. Rejsetid Hjortshøj – Aarhus Universitetshospital i Skejby 16 min. inkl. skift. Rejsetid Hjortshøj – Aarhus via Risskov bliver lidt kortere end i dag, da ventetid på Østbanetorvet ikke længere bliver nødvendigt. Til gengæld kommer der et ekstra stop ved Dokk1.
CYKLER
Der bliver begrænsninger i forhold til at have cykler med. Formenligt i myldretiden. Årsagen er at fire cykler fylder lige så meget som 12 siddende eller 28 stående passagerer. Aarhus Kommune arbejder på aflåste cykel-parkeringspladser rundt i Aarhus så man alligevel kan kombinere en rejse med Letbane og cykel.
OMLÆGNING AF BUSSER
Der kommer en større omlægning af busser i forbindelse med Letbanen for at spare penge da Letbanen skal drives for de samme midler som busserne drives for i dag. I forbindelse med omlægningen vil busser og Letbane også få et bedre samspil. Der lægges op til at Hjortshøj bevarer en busforbindelse via Grenaavej som supplement til Letbanen.
LANG PERIODE UDEN TOG
Aarhus Nærbane nedlægges 28/8 2016 og åbnes igen som Letbane omkring maj 2017 (endelig dato er ikke fastsat). Der kan dog komme mindre lukninger i weekender allerede i 2015. I perioden uden tog sættes der formentligt ekstra afgange ind på bus 12, så man f.eks. kan komme til Grenaavej og skifte til bus 100. Vi slipper derfor formentligt for en traditionel togbus. Forslaget til de midlertidige tilbud er ved at bliver udarbejdet og skal i høring til efteråret.Landsbyforum følger udviklingen og orienterer på hjemmesiden og Facebook hvis der sker ændringer eller nyt i forhold til Letbanen. Vi nåede desværre ikke at tale om andre trafikale forhold. Men du er altid velkommen til at kontakte Landsbyforum hvis du har er spørgsmål eller en konkret sag vi skal vende med Aarhus Kommune.(Christian Brink Christensen /Landsbyforum.)*

Bro7

Vandløbsregulering af Skæring Bæk

Seneste NYT : (se billeder under opslaget øverst til højre)

Projektet er nu godt i gang og kan følges dag for dag som det skrider frem.
Oprindelig opslag:

Projektet skal koordineres med det arbejde der foregår vedr. fjernvarme, så tidsplanen afhænger lidt af det. Arbejdet forventes at tage op til 6 uger fra vi går i gang. Meget af arbejdet med maskiner foregår ved og omkring selve vandløbet, så der kommer til at være kørsel med maskiner. Rent anlægsmæssigt kommer vi til at bryde cykelstien samt den lille gangsti hen over det grønne areal vest for vejen op. Begge dele bliver reetableret i forlængelse af projektet. Der bliver perioder hvor cykelstien henover vandløbet ikke vil kunne benyttes, men ud fra projektets tidshorisont håber vi ikke at det giver for mange gener for borgerne.

*

Opbakningen til et multihus i Hjortshøj er stor. Det viste sidste års spørgeskema-undersøgelse tydeligt, og nu formaliseres opbakningen ved at oprette Støtteforeningen for Multihus Hjortshøj.

Støtteforeningen bliver omdrejningspunktet for at organisere det lokale engagement og kommende initiativer. En velfungerende støtteforening med stor lokal opbakning er samtidig en vigtig del af at sikre den nødvendige politiske og økonomiske opbakning til projektet.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling mandag den 11. maj, og vi kan nu vente et snarligt udspil fra den nyvalgte bestyrelse for at skaffe medlemmer og midler til det kommende multihus, der gerne ses placeret i forbindelse med den kommende skoleudvidelse.