Forside

 Hjortshøj festival

Bliv frivillig på Hjortshøj Festival. Gå ind på hjortfest.dk og se hvordan

 *

skæring bæk - natur

Vandløbsregulering af Skæring Bæk

Seneste NYT :

Projektet betyder også, at der skal reguleres på forløbet af Skæring Bæk på strækningen fra stien til Byparken og ned mod Østergårdsskoven (rågeskoven). Det kommer til at karambolere med det nybeplantede hegn mellem bækken og Østergårdstoften, som så skal flyttes for at give plads for nye sving på bækken lige netop der. Slutresultatet bliver sikkert meget bedre med en mere tilgængelig bæk for både mennesker og fisk, en nyanlagt sti med grus på, en opgradering af naturoplevelsen. Ærgerligt at rettidig kommunikation kunne have sparet kommunen for udgiften til at flytte de nyplantede træer og buske, og vi kunne godt have undværet fornemmelsen af “spildt arbejde”, men det ender sikkert med et flot resultat.
Oprindelig opslag:

Projektet skal koordineres med det arbejde der foregår vedr. fjernvarme, så tidsplanen afhænger lidt af det. Men forventeligt er der opstart på vandløbsprojektet omkring 19. maj. Arbejdet forventes at tage op til 6 uger fra vi går i gang. Meget af arbejdet med maskiner foregår ved og omkring selve vandløbet, så der kommer til at være kørsel med maskiner. Rent anlægsmæssigt kommer vi til at bryde cykelstien samt den lille gangsti hen over det grønne areal vest for vejen op. Begge dele bliver reetableret i forlængelse af projektet. Der bliver perioder hvor cykelstien henover vandløbet ikke vil kunne benyttes, men ud fra projektets tidshorisont håber vi ikke at det giver for mange gener for borgerne.

*

 

Opbakningen til et multihus i Hjortshøj er stor. Det viste sidste års spørgeskema-undersøgelse tydeligt, og nu formaliseres opbakningen ved at oprette Støtteforeningen for Multihus Hjortshøj.

Støtteforeningen bliver omdrejningspunktet for at organisere det lokale engagement og kommende initiativer. En velfungerende støtteforening med stor lokal opbakning er samtidig en vigtig del af at sikre den nødvendige politiske og økonomiske opbakning til projektet.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling mandag den 11. maj, og vi kan nu vente et snarligt udspil fra den nyvalgte bestyrelse for at skaffe medlemmer og midler til det kommende multihus, der gerne ses placeret i forbindelse med den kommende skoleudvidelse.

(foto Sophie Lindquist 2014)