Forside

skæring bæk - natur

Vandløbsregulering af Skæring Bæk

Seneste NYT fra Kommunen:

Projektet skal koordineres med det arbejde der foregår vedr. fjernvarme, så tidsplanen afhænger lidt af det. Men forventeligt er der opstart på vandløbsprojektet omkring 4. maj. Arbejdet forventes at tage op til 6 uger fra vi går i gang. Meget af arbejdet med maskiner foregår ved og omkring selve vandløbet, så der kommer til at være kørsel med maskiner. Rent anlægsmæssigt kommer vi til at bryde cykelstien samt den lille gangsti hen over det grønne areal vest for vejen op. Begge dele bliver reetableret i forlængelse af projektet. Der bliver perioder hvor cykelstien henover vandløbet ikke vil kunne benyttes, men ud fra projektets tidshorisont håber vi ikke at det giver for mange gener for borgerne.

 

 AFFALDS indsamlingen

Affaldsindsamling2015_Kampagnebillede

 

Vi samlede affald….REN by – igen .
Vi samlede ind – affald på byens fællesgader og arealer.

Affaldsindsamlingen  lørdag den 18. april ved BRUGSEN
blev i år noget af en solstrålehistorie og tilløbsstykke.

Om det var BRUGSENs servering af  rundstykker og kaffe /juice, der lokkede eller det fine vejr – måske en kombination – vides ikke.
Rigtig mange unge børnefamilier med miljøansvarlighed bakkede i år op om vores traditionrige indsamlingsdag, der kickstartede søndagens indsamling under Danmarks Naturfredningsforening.

tak til BRUGSEN for serveringen  og Anders Bach for initiativet !

 

Hjortshøj festival

Bliv frivillig på Hjortshøj Festival. Gå ind på hjortfest.dk og se hvordan